Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Cerkiew greckokatolicka pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Oparówce

wydrukuj
Cerkiew greckokatolicka pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Oparówce

Cerkiew greckokatolicka pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Oparówce - obecnie kościół rzymskokatolicki - murowana świątynia wzniesiona została w 1912 r. na miejscu wcześniejszej budowli drewnianej, zbudowanej ok. 1700 r., a odnowionej i konsekrowanej w 1882 r. Wzniesiono ją w stylu neoromańskim na planie krzyża z kopułą na skrzyżowaniu naw. Wewnątrz bogata polichromia, zawierająca narodowe akcenty ukraińskie - ikonostas, przeplecione scenami z życia Chrystusa. Warto zwrócić uwagę na carskie wrota ozdobione rzeźbą drzewa Jeskego i malowanymi postaciami czterech ewangelistów. W skład zespołu cerkiewnego wchodzi także drewniana dzwonnica wzniesiona prawdopodobnie w 1912 r. z dzwonem z I poł. XIX w. oraz stary cmentarz unicki (potoczna nazwa wiernych ukraińskiego kościoła greckokatolickiego) z nagrobkami. Zdjęcie: Rafał Godek.