Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Kościół pw. św. Trójcy w Czudcu, Sanktuarium Matki Bożej Czudeckiej

wydrukuj
Kościół pw. św. Trójcy w Czudcu, Sanktuarium Matki Bożej Czudeckiej

Kościół pw. św. Trójcy w Czudcu, Sanktuarium Matki Bożej Czudeckiej - wzniesiony został na miejscu drewnianej świątyni pw. św. Zofii w latach 1713 - 1740 jako wotum wdzięczności za cudowne uzdrowienie jakiego przed obrazem Matki Bożej Łaskawej (nieznanego artysty) doświadczył śmiertelnie chory ówczesny dziedzic Czudca Józef Grabieński. Kamień na budowę kościoła pochodził z murów rozebranego zamku we wsi Przedmieście Czudeckie. Kościół wybudowany jest w stylu barokowym z wysoką wieżą, 3 nawami, 2 kaplicami z pięknymi gzymsami i 2 zakrystiami. Otoczony murem z wnękami na stacje Męki Pańskiej z 1752 r. W centralnym polu ołtarza znajduje się pochodzący z przełomu XV/XVI w. cudowny, łaskami słynący obraz Matki Bożej Łaskawej Królowej Różańca Świętego, ukoronowany 8 września 2002 r., w lewym ołtarzu widnieje postać św. Anny Samotrzeć, w części północnej kościoła - Matka Boska Niepokalanie Poczęta. Pod kościołem znajdują się katakumby (nazwane inaczej „Małym Wawelem"), które udostępniane są dla zwiedzających. W podziemiach widoczne są fragmenty starych murów oraz dokładnie wykonane sklepienia. Widać też kamienie, pochodzące z czudeckiego zamku. Zdjęcie: Krzysztof Szaro.