Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Glinik Dolny

wydrukuj
Glinik Dolny

Na zdjęciu: Dom Pomocy Społecznej im. św. Jana Pawła II w Gliniku Dolnym, fot. Agnieszka Zielińska

Glinik Dolny – wieś w gminie Frysztak, granicząca z miejscowościami: Twierdza, Widacz, Lubla, Glinik Średni i od północy z Pułankami i Frysztakiem. Zajmuje powierzchnię 430,77 ha i liczy 938 mieszkańców (2011 r.)[1]. Najstarszy zapis nazwy miejscowości w formie Glinnik datowany jest na 1389 r., pełna nazwa pojawia się w dokumentach z 1794 r.[2]  W II połowie XIV w. królowa Polski Elżbieta Łokietkówna odstąpiła wieś Glinik wraz z Frysztakiem koprzywnickiemu klasztorowi cystersów jako rekompensatę za część Jasła[3]. W posiadaniu klasztoru Glinik pozostawał do początku XVI w. Na mocy zezwolenia nadanego w 1509 r. przez  króla Zygmunta Starego miejscowość w 1522 r. od opata koprzywnickiego odkupił Mikołaj Frysztacki[4]. W XVII w. na terenie dzisiejszego Glinika Dolnego istniał tradycyjny dworek ziemiański rodziny Rojowskich. Dzisiaj przypominają o nim pozostałości parku dworskiego z zachowanym drzewostanem, w tym pomniki przyrody, m.in. 250 – letnia lipa drobnolistna. W bezpośrednim sąsiedztwie parku zlokalizowano w latach 1975-1991 hodowlę bydła  i funkcjonujące do dzisiaj osiedle bloków mieszkalnych. Obecnie w Gliniku Dolnym produkcję prowadzi masarnia „Stara Wędzarnia” wytwarzająca wędliny i przetwory mięsne. Teren Glinika Dolnego wchodzi w skład Parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny we Frysztaku.
Współcześnie we wsi funkcjonują m.in.: prowadzony przez samorząd powiatowy w Strzyżowie Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II (od 1978 r., nadanie imienia w 2011 r.), Zakład Ceramiki Budowlanej – cegielnia, Ochotnicza Straż Pożarna (od 1948 r.), Koło Gospodyń Wiejskich (od 1955 r.), ferma produkcji drobiu i in. W Gliniku Dolnym warto zobaczyć m.in.: kamienne nagrobki na cmentarzu cholerycznym z XIX w., zespół cegielni z ok. 1920 r., kapliczki przydrożne z początków XX w. i in. Ciekawostki: W Gliniku Dolnym działa jedyna czynna obecnie na naszym terenie, jedna z najstarszych w regionie cegielnia, stanowiąca własność prywatną. Produkuje ona cegłę pełną, dziurawkę, kratówkę i pustaki wentylacyjne. Z cegielni tej dostarczano przez wiele lat cegłę na budowy domów w okolicy, a także kościołów w południowej Polsce. Jedną z budowli, w której wykorzystano m.in. cegły z Glinika Dolnego jest Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej w Tarnowie
[5].

Przypisy

  1. ^ Na podstawie Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego, www.stat.gov.pl, data pobrania: 06.10.2016 r.
  2. ^ Por. A. Myszka, Słownik toponimów powiatu strzyżowskiego, Rzeszów 2006, s. 13.
  3. ^ Por. ks. W. Sarna, Opis powiatu jasielskiego, Jasło 1908, s. 661.
  4. ^ Por. S. Gawęda, Rozwój gospodarki wiejskiej od połowy XV do początków XVII wieku, [w:] Studia nad dziejami Strzyżowa i okolic, [red.] S. Cynarski, Rzeszów 1980, s. 96.
  5. ^ Informacja własna Starostwa Powiatowego w Strzyżowie.