Logo
Pogoda

18°C

 • sgps
 • e-puap
 • bip
 • Kontrast 1
 • Kontrast 2
 • Kontrast 3
 • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Kobyle

wydrukuj
Kobyle

Na zdjęciu: Pomnik z 1928 r. w Kobylu wzniesiony dla upamiętnienia dziesięciolecia odrodzenia Polski, przebudowany w 2010 r., fot. Michał Kut

Kobyle – wieś w gminie Frysztak, położona na prawym brzegu Wisłoka. Graniczy z: Twierdzą, Frysztakiem, Pułankami, Jazową i Łękami Strzyżowskimi (powiat krośnieński). Zajmuje powierzchnię 590,48 ha i liczy 587 mieszkańców (2011 r.)[1]. Nazwa wsi doczekała się kilku interpretacji. Badacze wywodzą ją m.in. od nazwy osobowej Kobyła bądź słowa kobyła (klacz)[2]. Według miejscowej legendy nazwa Kobyle pochodzi od nazwy drewnianej zapory blokującej przejście na drodze (kobylicy). A. Myszka za najbardziej prawdopodobną uważa hipotezę topograficzną – wieś położona jest w górzystym terenie kształtem przypominającym tzw. „kopy” siana (nazwa gwarowa, wcześniej używana także jako: kobyła)[3]. Wieś lokowana na prawie niemieckim w 1352 r. przez Kazimierza Wielkiego[4]. W 1366 r. król wyraził zgodę na lokację na jej obszarze miasta o nazwie Wisłok, ale jak podają źródła historyczne, miasto to stanęło obok i przyjęło nazwę Frysztak[5]. Od XIV w. osada stanowiła własność klasztoru cystersów z Koprzywnicy z nadania królowej węgierskiej Elżbiety[6]. Po cystersach Kobyle przeszło w ręce Frysztackich, a później Ankwiczów. Kolejnymi gospodarzami tych włości byli m.in.: Józef Sieniawski, Ignacy Raczkowski i Mieczysław Bieliński. Teren Kobyla wchodzi w skład Parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny we Frysztaku. Współcześnie we wsi funkcjonują m.in.: Ochotnicza Straż Pożarna (od 1965 r.), Koło Gospodyń Wiejskich (od 1957 r.) i in.
Warto tutaj zobaczyć m.in.: przydrożną kapliczkę murowaną z I połowy XIX wieku, pomnik z 1928 r. wzniesiony w 10. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, otoczony parkiem dwór w stylu ziemiańskim z 1922 – 1923 r. i zbudowany w 1903 r. budynek szkoły podstawowej, pełniący od 2013 r. funkcję bazy noclegowej dla zgrupowań sportowych oraz imprez turystycznych, prowadzonej przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji we Frysztaku.  
Ciekawostki: Do 1971 r. na południowych stokach Piaskowej Góry w Kobylu funkcjonował kamieniołom, w którym eksploatowane były złoża piaskowca w facji inoceramowej
[7]. Intensywny proces zarastania spowodował, że dziś widoczna jest tylko najniżej położona warstwa, zbudowana z odpornych piaskowców. Na terenie dawnego kamieniołomu widoczne są także wychodnie skał w postaci ambon i progów skalnych.

 

 

 

Przypisy

 1. ^ Na podstawie Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego, www.stat.gov.pl, data pobrania: 26.09.2016 r.
 2. ^ Por. A. Myszka, Słownik toponimów powiatu strzyżowskiego, Rzeszów 2006, s. 17 - 18.
 3. ^ Tamże, s. 18.
 4. ^ Tamże, s. 17.
 5. ^ Por. ks. W. Sarna, Opis powiatu jasielskiego, Jasło 1908, s. 662.
 6. ^ Por. K. Baczkowski, Osadnictwo regionu strzyżowskiego do roku 1450, [w:] Studia nad dziejami Strzyżowa i okolic, [red.] S. Cynarski, Rzeszów 1980, s. 69.
 7. ^ Por. T. Wójcik, M. Ziaja, A. Ćwik. Potencjał geoturystyczny nieczynnych kamieniołomów Czarnorzecko – Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, Nr 26/2014, s. 161, www.krajobraz.kulturowy.us.edu.pl, data pobrania: 26.09.2016.