Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Przebudowa drogi powiatowej nr 1915R Pstrągowa-Nowa Wieś wraz z poprawą warunków bezpieczeństwa pieszych

wydrukuj

Tytuł inwestycji:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1915R Pstrągowa-Nowa Wieś wraz z poprawą warunków bezpieczeństwa pieszych

Opis szczegółowy:

 

W ramach inwestycji wzdłuż drogi powiatowej nr 1915R Pstrągowa-Nowa Wieś w miejscowości Pstrągowa (gmina Czudec) powstał chodnik o długości 600 mb.

 

W ramach inwestycji wykonano:

- roboty przygotowawcze,

- chodnik dla pieszych z kanalizacją deszczową (odprowadzającą wodę z pasa drogowego) na odcinku 600 mb,

- przebudowę zatoki autobusowej w pasie drogowym,

- roboty nawierzchniowe związane z poszerzeniem jezdni i korektą łuków,
- oznakowanie przejścia dla pieszych,

- bariery wygrodzeniowe,

- oznakowanie pionowe,

- roboty wykończeniowe (m.in. zabezpieczenie skarpy drogi, plantowanie).

 

Koszt:

500 264,97 PLN, w tym:

250 000,00 PLN – środki z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych

125 000,00 PLN – środki Gminy Czudec

125 264,97 PLN – środki własne Powiatu

Rok ukończenia:

2015

Lokalizacja:

49.932416, 21.766296 – początek odcinka drogi

49.929029, 21.773474 – koniec odcinka drogi