Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Obowiązek wymiany starych kotłów na paliwo stałe

wydrukuj
Obowiązek wymiany starych kotłów na paliwo stałe

W ślad za pismem Marszałka Województwa Podkarpackiego Starosta Strzyżowski informuje mieszkańców powiatu strzyżowskiego, że od dnia 1 czerwca 2018 r. na terenie naszego województwa obowiązuje uchwała Nr LII/869/18 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa podkarpackiego ograniczeń w zakresie instalacji, w których następuje spalanie paliw (uchwała antysmogowa), której celem jest ograniczenie tzw. niskiej emisji z sektora komunalno-bytowego, będącej główną przyczyną przekroczeń norm jakości powietrza w naszym województwie.

W efekcie tej uchwały do końca bieżącego roku mieszkańcy województwa powinni wymienić stare kotły na paliwo stałe, tj. mające ponad 10 lat i pozaklasowe (poniżej 3 lub 4 klasy wg normy PN-EN 303-5:2012)  lub nie posiadających tabliczki znamionowej.

Na ten cel można pozyskać dotacje z programu „Czyste Powietrze” realizowanego m.in. przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, w ramach którego oferowane są dotacje i pożyczki. Więcej informacje na ten temat można uzyskać pod adresem  WFOŚiGW w Rzeszowie https://beneficjent.wfosigw.rzeszow.pl/

Poniżej ulotki opracowane przez Urząd Marszałkowski w Rzeszowie związane z zagadnieniem wymiany pieców.

Inf. Wydział OS Starostwa Powiatowego w Strzyżowie