Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Obsługa zgłoszeń o zwierzętach hodowlanych przez internet - Portal IRZplus

wydrukuj
Obsługa zgłoszeń o zwierzętach hodowlanych przez internet - Portal IRZplus

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, realizując przepisy ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, umożliwia posiadaczom oznakowanych zwierząt gospodarskich składanie w formie elektronicznej zgłoszeń o zwierzętach do Systemu IRZ. W tym celu udostępniono aplikację Portal IRZplus, która pozwala posiadaczom na przesyłanie zgłoszeń zdarzeń bezpośrednio do systemu informatycznego, w którym prowadzony jest rejestr zwierząt gospodarskich oznakowanych.

Portal IRZplus umożliwia posiadaczom zwierząt składanie w wersji elektronicznej następujących dokumentów zgłoszeń: bydła do rejestru, owiec albo kóz do rejestru, oznakowania świń urodzonych, przywozu świń, przemieszczenia bydła, owiec albo kóz, zmiany stanu stada świń, padnięcia zabicia uboju w gospodarstwie bydła, owiec albo kóz, uboju bydła w rzeźni, uboju w rzeźni owiec albo kóz, uboju świń w rzeźni, unieszkodliwienia zwłok bydła, owiec albo kóz, unieszkodliwienia zwłok świń. Pozwala też na elektroniczne zgłoszenie dokumentów zapotrzebowań (wniosków) o: przydzielenie puli numerów kolczyków dla bydła, przydzielenie puli numerów kolczyków dla owiec albo kóz, wydanie duplikatu paszportu dla bydła, przydzielenie puli numerów duplikatów kolczyków dla bydła owiec albo kóz, przemieszczenia bydła albo owiec albo kóz poprzez targ lub wystawę, pokaz lub konkurs zwierząt, przemieszczenia bydła albo owiec albo kóz poprzez targ lub wystawę, pokaz lub konkurs zwierząt (administratora), uboju bydła w rzeźni wwiezionego do Polski bezpośrednio do rzeźni w celu uboju, uboju świń w rzeźni wwiezionych do Polski bezpośrednio do rzeźni w celu uboju, uboju owiec albo kóz w rzeźni wwiezionych do Polski bezpośrednio do rzeźni w celu uboju.

Portal IRZplus umożliwia posiadaczom zwierząt wgląd do danych swojej siedziby stada, przegląd danych zwierząt znajdujących się w siedzibie stada, przegląd zgłoszonych zdarzeń i sprawdzanie złożonych przez siebie dyspozycji. Aby uruchomić Aplikację Portal IRZplus- zgłaszanie zdarzeń do Systemu IRZ można skorzystać z linku:  irz.arimr.gov.pl

Pytania dot. działania aplikacji Portal IRZplus można zgłosić korzystając z bezpłatnej infolinii czynnej 7 dni w tygodniu, w godzinach 7:00 - 21:00, tel. 800 38 00 84 oraz w Biurze Powiatowym ARiMR w Strzyżowie w godz. 730 - 1530 (poniedziałek-piątek), tel. 864 15 21.

[inf. ARiMR Biuro Powiatowe w Strzyżowie, opr. W. Plezia]