Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Ponad 15 mln zł. na modernizację dróg powiatowych

wydrukuj
Ponad 15 mln zł. na modernizację dróg powiatowych

Na posiedzeniu Zarządu Powiatu w Strzyżowie w dniu 9 marca 2022 r. dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Strzyżowie Krzysztof Piękoś podpisał umowę na zadanie pn. „Modernizacja sieci dróg powiatowych Powiatu Strzyżowskiego” dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z Wykonawcą Firmą Colas Polska Sp. z o.o., którą reprezentował pełnomocnik i zarazem dyrektor Regionu Południe Aymeric Perrot. Podpisana została też umowa z Arturem Hojdakiem o pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na ww. zadanie.

W spotkaniu oprócz członków Zarządu z przewodniczącym Bogdanem Żyburą na czele wzięli udział ze strony Zamawiającego dyrektor PZD w Strzyżowie Krzysztof Piękoś i jego zastępca Andrzej Wójcik, a ze strony Wykonawcy pełnomocnik i zarazem dyrektor Regionu Południe Aymeric Perrot, menadżer Oddziału Rzeszów Piotr Kulka i kierownik budowy Daniel Kargol. Powiat strzyżowski po raz pierwszy skorzysta ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Finansowanie projektu „Modernizacja sieci dróg powiatowych Powiatu Strzyżowskiego”, który obejmuje 13 dróg, jest bardzo korzystne dla samorządu powiatowego. Całkowita wartość zamówienia 15.203.028 zł.

Dyrektor PZD w Strzyżowie Krzysztof Piekoś zaakcentował, że współpraca z firmą COLAS Polska Sp. z o.o. układała się do tej pory bardzo dobrze, a wszystkie problemy, jakie napotykali podczas prac, były skutecznie pokonywane wspólnymi siłami. Poinformował, że przed podpisaniem umowy odbyli już pierwsze rozmowy, które miały na celu wstępne ułożenie harmonogramu prac. Realizację zadania firma zacznie od dróg, które są obecnie najbardziej zdegradowane (odcinki, gdzie występują przełomy tj. Konieczkowa – Lutcza, Jawornik, Glinik Charzewski) i o najgorszym stanie technicznym, co pozwoli uniknąć ponoszenia kosztów na bieżące utrzymanie dróg.

Za wcześniejszą współpracę z Powiatem Strzyżowskim dziękowali też przedstawiciele Colas Polska sp. z o.o.. Jak podkreślali: „Będziemy pracować dobrze, bo wiemy, czego inwestor od nas oczekuje. Dla Zamawiającego, oprócz pieniędzy, liczy się także jakość, a my gwarantujemy dobrą jakość na długie lata. Zaczynamy od wiosny, bo to najlepszy okres dla budownictwa drogowego.”

Na posiedzeniu została też podpisana umowa z Arturem Hojdakiem o pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. A. Hojdak podziękował za wieloletnią współpracę i zaufanie. Stwierdził, że standardy, które ma wyznaczone i wypracowane od wielu lat, będzie w dalszym ciągu wdrażać, a współpraca z firmą COLAS Polska Sp. z o.o. zawsze wyglądała w sposób partnerski i z bardzo szybkimi reakcjami na wszelkie uwagi.

Powiat Strzyżowski złożył wniosek z dnia 12.08.2021r. o dofinansowanie z programu; Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja sieci dróg powiatowych Powiatu Strzyżowskiego”. Decyzją Prezesa Rady Ministrów została udzielona Promesa finansowa dla Powiatu w wysokości 14 250 000 zł. Całą procedurę dotyczącą obsługi finansowej tego programu prowadzi Bank Gospodarstwa Krajowego.

W imieniu Powiatu Strzyżowskiego, Powiatowy Zarząd Dróg w Strzyżowie przeprowadził postępowanie przetargowe w celu wyłonienia Wykonawcy zadania. Z pośród 6 złożonych ofert najkorzystniejszą złożyła firma COLAS Polska Sp z o.o. na kwotę 15 203 027,99 zł. Z powyższej kwoty udział środków z programu stanowi 93,73% całkowitej wartości robót budowlanych. Pozostała kwota w wysokości 953 027,99 zł; co stanowi ok. 6,27% wartości robót budowlanych zadania to udział finansowy Powiatu Strzyżowskiego.

Realizacja inwestycji przewidziana jest w terminie do 15 miesięcy od daty podpisania umowy z Wykonawcą i obejmować będzie roboty na drogach powiatowych nr: 1914 R Czudec przez Rynek, 1917 R Czudec – Wyżne, 1320 R Cieszyna – Kamienica Górna, 1323 R Frysztak – Gogołów – Klecie, 1412 R Lubenia – Połomia, 1935 R Konieczkowa – Lutcza, 1932 R Żarnowa – Jawornik, 1350 R Różanka – Grodzisko, 1918 R Zawadka – Grodzisko – Strzyżów, 1938 R Połomia – Glinik Charzewski, 2424 R Żarnowa – Strzyżów, 1919 R Tułkowice przez wieś, 1920 R Różanka – Kalembina. Łączna długość przebudowanych dróg to ponad 12,5 km oraz budowa ok. 3,5 km chodników dla pieszych.

Wykonawca deklaruje, że rozpoczęcie robót budowlanych przy sprzyjających warunkach atmosferycznych nastąpi jeszcze przed końcem marca bieżącego roku.

Na zdjęciu: Przedstawiciele COLAS Polska sp. z o.o., Powiatowego Zarządu Dróg oraz Powiatu Strzyżowskiego w trakcie podpisania umowy w dniu 9.03.2022 r.

[inf. A. Wójcik – PZD Strzyżów, fot. A. Zielińska, opr. W. Plezia]