Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Powiat Strzyżowski realizuje projekt w ramach konkursu grantowego „Cyfrowy Powiat”

wydrukuj
Powiat Strzyżowski realizuje projekt w ramach konkursu grantowego „Cyfrowy Powiat”

Końcem września br. Zarząd Powiatu w Strzyżowie podpisał umowę o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, osi priorytetowej V, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Konkurs grantowy „Cyfrowy Powiat” ogłoszony został przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa i trwał w okresie 13.07.2022 r. – 16.09.2022 r.

Działania zaplanowane w projekcie przez Powiat Strzyżowski będą dotyczyły urzędu Starostwa Powiatowego w Strzyżowie, dla którego zaplanowano:

1. Stworzenie platformy wirtualizacji zasobów teleinformatycznych – przeniesienie obecnie posiadanych systemów dziedzinowych na maszyny wirtualne – zapewni to większą elastyczność i skalowalność. Planowany jest zakup dwóch serwerów fizycznych wyposażone w redundantne zasilacze, dyski połączone w RAID, zasilacze awaryjne – co podniesie poziom dostępności systemów dziedzinowych. System do automatycznego backupu całych maszyn wirtualnych zwiększy poziom bezpieczeństwa oraz skróci czas potrzebny do odtworzenia środowiska w wypadku awarii lub ataku ransoware. Kopie przechowywane na oddzielnej macierzy NAS w pomieszczeniu innym niż serwery produkcyjne zapewni dodatkowy poziom ochrony.

2. W projekcie uwzględniono również wymianę przełączników sieciowych, które pozwolą na wydajne połączenie całej infrastruktury urzędu oraz dającej możliwość tworzenia sieci VLAN w zależności od zaistniałych potrzeb – co znacznie podniesie poziom bezpieczeństwa w sieci lokalnej.

3. Aby zapewnić wyższy poziom dostępności infrastruktury urzędu i zapewnienia pracy zdalnej zakłada się rozbudowę obecnie zainstalowanego UTM Fortigate 60f do klastra HA w tym celu konieczny jest zakup drugiego UTM Fortigate 60f wraz z licencją oraz wdrożenie.

4. Na potrzeby pracy zdalnej zakupione zostaną laptopy dla pracowników.

5. W celu podniesienia świadomości cyber-zagrożeń  konieczne jest przeprowadzenie szkolenia dla pracowników urzędu. Dla administratora przewidziane są szkolenia z zakresu zarządzania i administrowania systemem Windows Serwer 2022, wdrożenia funkcjonalności Windows Hyper-V oraz konfiguracji i obsługi UTM Fortigate.

Całkowita wartość zaplanowanych działań to 183 483 zł. Środki finansowe pochodzić będą w całości z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego jako reakcja Unii na pandemię Covid-19.

Okres realizacji zaplanowanych działań to 12 miesięcy od podpisania umowy o powierzenie grantu. Planowany termin zakończenia wszystkich działań w projekcie upływa końcem września 2023 roku.

[inf. A. Szczęsna - Wydział IP Starostwa Powiatowego, opr. W. Plezia]