Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Powszechny Spis Rolny 2020

wydrukuj
Powszechny Spis Rolny 2020

Spis rolny przeprowadzany będzie na terytorium RP w terminie od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r. Spis obejmie zasięgiem równocześnie cały kraj. Udział w spisie jest obowiązkowy.

Spisywane będą gospodarstwa, które 1 czerwca br. prowadziły działalność rolniczą. Spis realizowany jest jako badanie pełne, skierowane do gospodarstw rolnych, osób fizycznych oraz osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej. Zakres, formę i tryb przeprowadzenia spisu, tryb prac związanych z przygotowaniem i opracowaniem wyników spisu reguluje Ustawa o powszechnym spisie rolnym w 2020r. przyjęta przez Prezydenta RP. Brak udziału w spisie rolnym może skutkować nałożeniem kary grzywny określonej w ustawie o statystyce publicznej.

Rolnicy zostaną zapytani m.in. o powierzchnię gruntów, liczbę zwierząt gospodarskich, uprawy rolne i ogrodnicze. A także o liczbę ciągników, maszyn rolniczych i budynków gospodarskich powiązanych z produkcją rolniczą. Podczas przeprowadzania spisu nie padną natomiast pytania o majątek, zarobki czy też wartości przychodów rolników. Będą zapytani o składowe elementy gospodarstwa rolnego – jednak o ich procentową ilość, a nie ich wartość. Będą dopytywani również o wkład pracy w gospodarstwo rolne przy prowadzeniu produkcji rolniczej oraz o prowadzenie w gospodarstwie pozarolniczej działalności. Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy. Odmowa może grozić nałożeniem kary grzywny.


W jaki sposób rolnicy mogą wziąć udział w spisie rolnym? Do tego służą:

- Samospis internetowy – przeprowadzany za pośrednictwem aplikacji,

- Specjalna infolinia – wystarczy zadzwonić pod numer 22 279 99 99.

Natomiast z gospodarzami, którzy samodzielnie się nie spiszą skontaktują się rachmistrzowie spisowi. Zrobią to:

- Telefonicznie – za pomocą wywiadu telefonicznego,

- Bezpośrednio – podczas bezpośredniego wywiadu.

Jak podkreśla GUS, wszystkie dane zbierane podczas spisu są prawnie chronione i objęte tajemnicą statystyczną.

Warto zauważyć, że obowiązek przeprowadzenia spisu rolnego wynika z unijnych przepisów w sprawie zintegrowanych statystyk dotyczących gospodarstw rolnych. Pozyskanie takich danych rekomenduje również Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) w dokumencie „Światowy program spisów rolnych rundy 2020 roku”.

Inf. spisrolny.gov.pl, opr. W. Plezia