Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Przebudowa drogi powiatowej Cieszyna – Huta Gogołowska – Kamienica zakończona

wydrukuj
Przebudowa drogi powiatowej Cieszyna – Huta Gogołowska – Kamienica zakończona

Zakończyły się roboty budowlane realizowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na zadaniu pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1320 R Cieszyna – Huta Gogołowska – Kamienica w km 3+760 – 4+725 wraz z poprawą warunków bezpieczeństwa pieszych”. Inwestycja została odebrana i przekazana do eksploatacji dnia 09.10.2020 r. Wartość całkowita zadania to kwota 1.043.085,04 zł, z czego środki finansowe funduszu to kwota 625.851 zł, co stanowi 60% całkowitych kosztów inwestycji. Efektem rzeczowym zrealizowanego zadania jest wykonanie odcinka chodnika wraz z elementami odwodnienia i infrastrukturą towarzyszącą na odcinku 965 mb drogi powiatowej w Stępinie.

Inf. PZD w Strzyżowie, opr. WP

http://itvpoludnie.pl/wiadomosci/Przebudowa-drogi-powiatowej-Cieszyna-Huta-Gogolowska-Kamienica-zakonczona,6949/