Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Przebudowa drogi powiatowej nr 2424 R Żarnowa – Strzyżów

wydrukuj
Przebudowa drogi powiatowej nr 2424 R Żarnowa – Strzyżów

20.09.2021 r. została podpisana umowa pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Powiatem Strzyżowskim na realizację zadania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pn.:„Przebudowa drogi powiatowej nr 2424 R Żarnowa – Strzyżów w km 0+045 – 0+140, 0+230 – 0+650, 1+510 – 1+700 wraz z poprawą warunków bezpieczeństwa pieszych”.

Powiatowy Zarząd Dróg w Strzyżowie jako Zamawiający przeprowadził postępowanie przetargowe w wyniku którego został wyłoniony wykonawca robót. Najkorzystniejszą ofertę w wysokości 1 437 760,09 zł złożyła firma STRABAG Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie. W dniu 24.09.2021 r. w imieniu Starostwa Powiatowego w Strzyżowie Dyrektor PZD Krzysztof Piękoś podpisał umowę na realizację powyższego zadania.

Roboty budowlane wykonywane będą przez rzeszowski oddział firmy STRABAG. Zakres robót obejmuje m. in. przebudowę skrzyżowania drogi DP 2424 R Żarnowa - Strzyżów z drogą DP 1930 R Zaborów – Strzyżów (Solna Góra) oraz przebudowę chodnika dla pieszych i wykonanie opaski bezpieczeństwa wzdłuż drogi 2424 R na łącznym odcinku 705 mb.

Całkowita wartość zadania powinna zamknąć się kwotą 1 457 251,09 zł, z czego 874 350 zł to kwota dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i 100 000 zł to finansowy udział Gminy Strzyżów w przedmiotowym zadaniu. Realizacja zadania ma zakończyć się do połowy grudnia bieżącego roku.

[Inf. A. Wójcik - PZD Strzyżów, opr. W. Plezia]