Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Przebudowa i modernizacja dróg na terenie Powiatu Strzyżowskiego

wydrukuj
Przebudowa i modernizacja dróg na terenie Powiatu Strzyżowskiego

Trwają roboty budowlane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Edycja 3 PGR pn.: „Modernizacja sieci dróg powiatowych Powiatu Strzyżowskiego – etap III”. Po wyłonieniu wykonawcy, którym jest Rejon Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. w Krośnie i podpisaniu umowy rozpoczęły się roboty na sieci drogowej.

Samorząd Powiatu Strzyżowskiego na powyższe zadanie otrzymał dofinansowanie w kwocie 1.999.200 zł. W jego ramach prowadzone są roboty drogowe na 5 odcinkach dróg powiatowych1340 R Bystrzyca – Nowa Wieś, 1923 R Frysztak – Kobyle – Jazowa, 1412 R Lubenia – Połomia, 1937 R Wysoka Strzyżowska – Brzeżanka – Strzyżów, 1922 R Wiśniowa – Jazowa – Markuszowa.

Zostanie przebudowane ponad 2,9 km dróg oraz wykonane 0,4 km dróg dla pieszych. Całkowita wartość planowanych robót to ok. 2,5 mln złotych, a ich zakończenie planowane jest na jesień bieżącego roku.

[Inf. A. Wójcik, PZD Strzyżów, opr. W. Plezia]