Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Rok 2019 na drogach powiatowych

wydrukuj
Rok 2019 na drogach powiatowych

Powoli kończy się realizacja zadań drogowych w powiecie strzyżowskim. Większość zaplanowanych robót inwestycyjnych jest już na końcowym etapie realizacji. Trwają jeszcze prace przy najważniejszej inwestycji drogowej tj. przy budowie mostu drogowego na rzece Wisłok w Markuszowej oraz przy przebudowie dróg powiatowych we Frysztaku, Konieczkowej i Markuszowej.

Najbardziej kosztowną inwestycją drogową w 2019 roku w powiecie strzyżowskim jest budowa mostu drogowego na rzece Wisłok w ciągu drogi powiatowej nr 1926 R Kożuchów – Markuszowa – Oparówka – Wysoka Strzyżowska w miejscowości Markuszowa, której ogólna wartość wyniesie 5.591.036 zł. Na tę kwotę składa się: rezerwa subwencji ogólnej - 2.795.036 zł, dofinansowanie Gminy Wiśniowa w kwocie 300.000 zł i środki z budżetu Powiatu w wysokości 2.496.000 zł. Planowany termin zakończenia robót - koniec listopada 2019 r. W ramach oszczędności poprzetargowych na zadaniu związanym z budową mostu w Markuszowej realizowana jest przebudowa drogi powiatowej nr 1926 R Kożuchów - Markuszowa – Oparówka – Wysoka Strzyżowska. Efektem rzeczowym będzie wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej wraz z wzmocnieniem podbudowy, przebudową 3 przepustów pod koroną drogi wraz z odwodnieniem drogi. Całkowity koszt tej przebudowy to 994.500 zł, w tym środki rezerwy subwencji ogólnej w wysokości 490.500 zł, pozostała kwota to środki Powiatu.

Także na ukończeniu są prace przy przebudowie odcinków dróg powiatowych nr 1936 R Niebylec – Gwoźnica oraz nr 1935 R Konieczkowa – Lutcza (455 mb chodnika z kostki betonowej) przy ogólnym koszcie 229.122 zł i udziale środków Powiatu Strzyżowskiego i Gminy Niebylec w stosunku 50:50. Zaś na koniec listopada przewidziano zakończenie prac przy przebudowie drogi powiatowej nr 1923R Frysztak – Kobyle – Jazowa w miejscowości Frysztak. Zakres rzeczowy tej przebudowy na odcinku ok. 200 mb polegał na gruntownej wymianie warstw podbudowy i wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej. Łączny koszt prowadzonych robót sięgnie 500.000 zł, w tym z Funduszu Dróg Samorządowych 200.000 zł, z Gminy Frysztak 150.000 zł i udział Powiatu 150.000 zł.

Pozostałe zadania drogowe zaplanowane na 2019 rok zostały już wykonane. I tak zakończono remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych na terenie powiatu strzyżowskiego za kwotę 250.305 zł (całość kosztów z budżetu Powiatu). Przebudowano odcinki drogi powiatowej nr 1915 R Pstrągowa – Nowa Wieś wraz z poprawą warunków bezpieczeństwa pieszych (950 mb chodnika z kostki betonowej) za kwotę 899.379 zł (Fundusz Dróg Samorządowych 399.436 zł, Gmina Czudec 260.000 zł, budżet powiatu 239 943,21 zł) i drogi powiatowej nr 1936 R Niebylec – Gwoźnica wraz z poprawą warunków bezpieczeństwa pieszych (520 mb chodnika z kostki betonowej) za kwotę 381.749 zł (Fundusz Dróg Samorządowych 190.874 zł, Gmina Niebylec 95.437 zł i budżet powiatu 95.438 zł). W ramach przebudowy drogi powiatowej nr 1929 R Pstrągowa – Strzyżów wykonano 200 mb chodnika z kostki betonowej w okolicy cmentarza w Strzyżowie o wartości 96.222 zł (całość kosztów z budżetu Powiatu). Przy drodze powiatowej nr 2405R Jaszczurowa – Wiśniowa w miejscowości Pstrągówka wykonano zatokę postojową z nawierzchnią bitumiczną za ok. 85.000 zł (całość kosztów z budżetu Powiatu). W ramach inwestycji pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1927R Węglówka – Wysoka Strzyżowska – Dobrzechów wraz z poprawą warunków bezpieczeństwa pieszych wykonano 390 mb chodnika z kostki betonowej oraz zatokę autobusową za ok. 324. 612 zł, w tym z Fundusz Dróg Samorządowych 162.556 zł, Gminy Strzyżów 81.278,00 zł, a pozostałe środki to dofinansowanie Powiatu.

Na zdjęciu prace przy moście w Markuszowej

Relacja o drogach powiatowych ITV Poludnie

[inf. i fot. PZD Strzyżów, opr. W. Plezia]