Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Sadzimy rośliny miododajne

wydrukuj
Sadzimy rośliny miododajne

W 2023 roku Samorząd województwa podkarpackiego po raz dziewiąty realizuje działania w ramach kampanii informacyjno-edukacyjnej pn.: „Rola pszczół miodnych w zachowaniu bioróżnorodności w rolnictwie”. Jednym z nich jest zadanie pn.: „Sadzenie drzew i krzewów miododajnych, sposobem na ochronę bioróżnorodności w województwie podkarpackim”. Działanie prowadzone jest we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego z terenu naszego województwa, które corocznie, licznie odpowiadają na zaproszenie do udziału w akcji. W tym roku do zadania zgłosiły się 102 podmioty. Od 2015 r. na działania w ramach kampanii przeznaczono ponad 750 tys. zł. Zakupionych i wprowadzonych do środowiska zostało łącznie ok. 56.000 szt. sadzonek roślin miododajnych, które z biegiem czasu stanowić będą cenny pożytek dla owadów zapylających.

Powiat strzyżowski po raz kolejny wziął udział w ww. projekcie. Materiał szkółkarski, na który złożyło się: 30 sztuk sadzonek drzew miododajnych gatunków: lipa, klon pospolity, klon jawor, surmia oraz 20 sztuk sadzonek krzewów miododajnych gatunków: pęcherznica kalinolistna (żółtolistna i czerwonolistna), świdośliwa, krzewuszka, dereń biały – przekazany został przez Organizatora w dniu 26 października br.

W akcję sadzenia roślin miododajnych zaangażowały się przede wszystkim placówki oświatowe, dla których organem prowadzącym jest powiat strzyżowski, w tym: uczniowie wraz z opiekunami Liceum Ogólnokształcącego w Strzyżowie, Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie oraz Centrum Kształcenia Zawodowego w Dobrzechowie jak również mieszkańcy i pracownicy Domu Pomocy Społecznej w Babicy z Filią w Pstrągowej Woli.

Sadzonki drzew i krzewów miododajnych zostały posadzone na nieruchomościach należących do Powiatu Strzyżowskiego, na terenie poszczególnych placówek zaangażowanych w akcję w dniach: 26, 28, 30 października oraz 3 listopada 2023 r.

Udział w akcji ekologicznej w ramach kampanii edukacyjnej organizowanej przez samorząd województwa podkarpackiego jest przejawem troski o zachowanie bioróżnorodności biologicznej. Bardzo się cieszymy, że społeczność z terenu powiatu strzyżowskiego mogła w symboliczny sposób włączyć się w wielce pożyteczną akcję. Mamy nadzieję, że w niedługim czasie będziemy mogli skosztować owoców z drzew i krzewów i dzięki naszym działaniom uratujemy cenne gatunki pszczół i innych owadów zapylających.

Dziękujemy Samorządowi Województwa Podkarpackiego za umożliwienie wzięcia udziału w tej ekologicznej inicjatywie i przekazane sadzonki drzew i krzewów miododajnych.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w akcję!!!!

Inf. E. Pater (OS Starostwa w Strzyżowie), fot. LO Strzyżów, opr. W. Plezia