Logo
Pogoda

18°C

 • sgps
 • e-puap
 • bip
 • Kontrast 1
 • Kontrast 2
 • Kontrast 3
 • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Spotkania informacyjno-instruktażowe dotyczące projektu „Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu”

wydrukuj
Spotkania informacyjno-instruktażowe dotyczące projektu „Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu”

Na prośbę Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego informujemy o organizowanych w partnerstwie z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie spotkaniach informacyjno-instruktażowych dotyczących projektu „Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu". Głównym celem projektu jest wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z terenu województwa podkarpackiego w zakupie wyspecjalizowanych usług okołobiznesowych. Spotkania odbędą się w czerwcu br. m.in. w  Jaśle, Krośnie i Rzeszowie.

„Realizacja projektu ma na celu dostarczenie mikro, małym i średnim przedsiębiorcom usług dostosowanych do specyfiki konkretnych potrzeb w tzw. modelu popytowym. Dostęp do tych usług zostanie zapewniony poprzez elektroniczną platformę, na której przedsiębiorstwa z województwa podkarpackiego będą mogły zapoznać się z ofertą usługową, jak również zgłaszać zapotrzebowanie na nowe usługi świadczone przez dostawców usług, w tym instytucje otoczenia biznesu. Koszty zakupu usług zostaną częściowo zrefundowane przedsiębiorcom ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach I Osi priorytetowej Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działania 1.3 Promowanie przedsiębiorczości, typu projektu 3 Profesjonalizacja usług IOB Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020" - czytamy w piśmie przesłanym na adres Starostwa Powiatowego w Strzyżowie. Szczegółowe informacje na temat projektu dostępne są na stronie internetowej www.ppwb.pl.

W trakcie spotkań przedstawiona zostanie koncepcja funkcjonowania Podkarpackiej Platformy Wsparcia Biznesu, a także przekazana praktyczna wiedza dotycząca obsługi tej Platformy.

Spotkania informacyjno-instruktażowe dotyczące projektu rozpoczną się o godz. 10.00:

 • 5 czerwca w Hotelu „Gold" w Dębicy - potwierdzenie udziału do 30 maja br.
 • 6 czerwca w Hotelu „Lord" w Krośnie - potwierdzenie udziału do 30 maja br.
 • 7 czerwca w Hotelu „Stal" w Stalowej Woli - potwierdzenie udziału do 4 czerwca br.
 • 11 czerwca w Hotelu „Kameleon" w Tarnobrzegu - potwierdzenie udziału do 6 czerwca br.
 • 12 czerwca w Hotelu „Perła" w Leżajsku - potwierdzenie udziału do 7 czerwca br.
 • 13 czerwca w Hotelu „Małopolska" w Jaśle - potwierdzenie udziału do 8 czerwca br.
 • 14 czerwca w Hotelu „Bona" w Sanoku - potwierdzenie udziału do 11 czerwca br.
 • 18 czerwca w Sali Audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie - potwierdzenie udziału do 13 czerwca br.

Potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu należy przesłać w wyznaczonym terminie na adres e-mail: ppwb@podkarpackie.pl. Więcej informacji dotyczących spotkań można uzyskać pod numerem telefonu tel. 17 747 68 49.

[Inf. Urząd Marszałkowski, grafika www.ppwb.pl, oprac. A. Zielińska]