Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Susza rolnicza – komisji wciąż mało

wydrukuj
Susza rolnicza – komisji wciąż mało

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski ponownie apeluje o powoływanie komisji do szacowania strat w gospodarstwach, które ucierpiały z powodu suszy. Szef resortu prosi rolników, aby zwracali się do urzędów gmin o kierowanie w tej sprawie wniosków do wojewodów. Do wniosków o oszacowanie strat rolnicy nie są zobowiązywani do składania jakichkolwiek dodatkowych dokumentów.

Oszacowanie strat musi być zakończone przed zebraniem plonu głównego, a tylko w 1/3 zagrożonych suszą gmin pracują komisje. Aktualnie szacowane są straty w 693 gminach zagrożonych suszą rolniczą. W gminie może pracować kilka komisji. Po zakończeniu prac komisji określona zostanie wielkość pomocy dla poszkodowanych rolników.

Według Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach, który prowadzi monitoring suszy, na 2478 gmin w Polsce aż 2329, tj. w 93,99 z nich jest zagrożonych suszą rolniczą w uprawach zbóż jarych. W odniesieniu do zbóż ozimych dotyczy to 91,36 gmin, krzewów owocowych - 90,4, w uprawach truskawek - 90,11 . W innych uprawach procentowy udział gmin zagrożonych suszą rolniczą wynosi odpowiednio: dla roślin bobowatych - 76,27 , dla warzyw gruntowych 64,16 , drzew owocowych - 62,87 , tytoniu - 60,37 , dla upraw rzepaku i rzepiku - 50,52 .

Rolnicy, którzy ponieśli straty spowodowane przez suszę mogą otrzymać kredyty klęskowe, od których część odsetek spłaca ARiMR. Koniecznym warunkiem uzyskania kredytu klęskowego jest posiadanie protokołu oszacowania szkód przez komisje powołane przez wojewodów - wniosek o powołanie komisji składa do wojewody wójt lub burmistrz (zapytaj w gminie, czy taki wniosek został złożony). Następnie należy wypełnić wniosek o kredyt klęskowy na formularzu przygotowanym przez ARiMR (dokument możesz wydrukować ze strony www.arimr.gov.pl lub otrzymać w banku) i przygotować inne dokumenty wymagane przez bank.

O kredyt mogą ubiegać się indywidualni rolnicy, mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa, a także duże przedsiębiorstwa. O kredyt klęskowy można ubiegać się w następujących bankach: Bank PEKAO S.A., Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz zrzeszone w nim Banki Spółdzielcze, SGB-Bank S.A. a także zrzeszone w nim Banki Spółdzielcze, Bank BGŻ BNP Paribas S.A., Bank Zachodni WBK S.A., Krakowski Bank Spółdzielczy. Uwaga: okres kredytowania i okres karencji w spłacie kredytu rolnik ustala z bankiem. Opłaty i prowizje można negocjować indywidualnie z bankiem. Szczegółowe informacje: www.arimr.gov.pl zakładka „Susza".

[inf. ARiMR Biuro Powiatowe w Strzyżowie, opr. W. Plezia]