Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Urząd bez barier – poprawa dostępności architektonicznej i komunikacyjnej w Starostwie Powiatowym i Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzyżowie

wydrukuj
Urząd bez barier – poprawa dostępności architektonicznej i komunikacyjnej w Starostwie Powiatowym i Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzyżowie

Powiat Strzyżowski realizuje działania w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty” pn.„Urząd bez barier – poprawa dostępności architektonicznej i komunikacyjnej w Starostwie Powiatowym i Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzyżowie”. 15 listopada br. podpisano umowę o powierzenie grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Celem projektu jest likwidacja barier w dostępie do usług publicznych świadczonych w Starostwie Powiatowym w Strzyżowie dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z chorobami narządów ruchu, na wózkach inwalidzkich, głuchoniemych czy słabosłyszących.

Projekt zakłada także umożliwienie obsługi osób głuchoniemych i słabosłyszących w Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzyżowie. Zakończenie wszystkich działań przewidzianych w ramach projektu określono na koniec czerwca 2023 r.

Szczegółowy zakres zadania:

- Dostawa i montaż 2 drzwi wewnętrznych przesuwnych otwieranych automatycznie

do budynku Starostwa Powiatowego w Strzyżowie;

- Dostawa oraz instalacja trzech pętli indukcyjnych (2 – na strategiczne stanowiska obsługi w Starostwie - Kancelaria ogólna oraz Wydział Komunikacji, 1 – do Powiatowego Urzędu Pracy w Strzyżowie);

- Dostawa 3 zestawów komputerów wraz z monitorami do obsługi tłumacza języka migowego online oraz zakup abonamentu do platformy obsługującej w języku migowym dla tych 3 stanowisk;

- Doradztwo w zakresie dostępności dla jednostek organizacyjnych Powiatu Strzyżowskiego.

Zakończenie wszystkich działań przewidzianych w ramach projektu określono na koniec czerwca 2023 r. Po tym terminie odpowiedzialność za dalsze utrzymanie efektów rzeczowych powstałych w wyniku realizacji projektu będzie leżeć w gestii Powiatu Strzyżowskiego.

Całkowita planowana wartość zadania: 100 000,00 PLN, w tym:

Dofinansowanie projektu z UE: 84 280,00 PLN

Dofinansowanie z dotacji celowej: 15 720,00  PLN

[inf. Wydział Inwestycji i Programów Pomocowych SP w Strzyżowie, opr. W. Plezia]