Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Uwaga na wzmacniacze telefonii komórkowej

wydrukuj
Uwaga na wzmacniacze telefonii komórkowej

Niektórzy użytkownicy sieci komórkowej, by poprawić siłę sygnału w domu lub biurze, instalują wzmacniacze GSM, tzw. repeatery. Tymczasem urządzenia te zakłócają funkcjonowanie sieci komórkowej, a ich samowolne stosowanie może słono kosztować - ostrzega Urząd Komunikacji Elektronicznej.

Urząd Komunikacji Elektronicznej podaje, że nielegalny wzmacniacz zaburza sieć w promieniu ok. 1000 metrów, natomiast urządzenia, których anteny zamontowano na dachach, zakłócają obszar powyżej 2500 metrów. Działanie repeaterów zależy bowiem nie tylko od ich parametrów technicznych. Znaczenie mają także miejsce montażu, rodzaj anteny oraz konfiguracja ze stacjami bazowymi telefonii komórkowej.

UKE przypomina, iż użycie wzmacniaczy reguluje przyjęte przez Ministra Administracji i Cyfryzacji Rozporządzenie w sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, które mogą być używane bez pozwolenia radiowego. Według przepisów, instalacji i konfiguracji wzmacniaczy GSM mogą dokonywać wyłącznie przedsiębiorcy telekomunikacyjni, posiadający ogólnopolską rezerwację częstotliwości.

- Jeśli użytkownik (osoba fizyczna lub firma) chce wzmocnić sygnał w określonym miejscu, powinien zwrócić się do operatora o zainstalowanie wzmacniacza - wskazuje UKE, dodając, iż nie należy tego robić samowolnie. Zgodnie bowiem z prawem telekomunikacyjnym, każdy, kto bez wymaganego pozwolenia używa urządzenia radiowego nadawczego lub nadawczo-odbiorczego, podlega karze grzywny do 1000 złotych. - Jeżeli osoba taka działa w sposób uporczywy, podlega karze grzywy, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do dwóch lat - podkreśla UKE.

Wzmacniacz GSM to aktywne urządzenie radiowe, które pośredniczy w transmisji sygnału pomiędzy stacją bazową telefonii komórkowej a terminalem abonenckim. Używany jest w przypadku niesatysfakcjonującego dla abonentów poziom jakości i dostępności usług telefonii komórkowej. Zgodnie z ustawą Prawo telekomunikacyjne używanie urządzeń radiowych wymaga (poza wyjątkami wymienionymi w odpowiednich przepisach) posiadania pozwolenia radiowego.

Repeater niespełniający norm technicznych, uszkodzony, zainstalowany niezgodnie lub umiejscowiony zbyt blisko stacji bazowej może powodować znaczne podniesienie poziomu tła elektromagnetycznego w sąsiedztwie stacji bazowej, co drastycznie ogranicza zasięg stacji, lawinowe zrywanie połączeń, a także utrudnienia w nawiązaniu połączenia ze stacją bazową, a co za tym idzie również ze służbami odpowiedzialnymi za porządek, bezpieczeństwo czy służbami ratunkowymi.


[inf. UKE Delegatura w Rzeszowie, opr. W. Plezia]