Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Zakończenie robót budowalnych na drodze w Jaszczurowej

wydrukuj
Zakończenie robót budowalnych na drodze w Jaszczurowej

W dniu 25.11.2021 r. zakończyły się roboty budowlane związane z zabezpieczeniem osuwiska wraz z odbudową odcinka drogi powiatowej nr 1349R Brzeziny – Jaszczurowa –Stępina w miejscowości Jaszczurowa realizowane w ramach zadania pn.: Wykonanie właściwych robót w ramach zadania pn.: „ZABEZPIECZENIE OSUWISKA WRAZ Z ODBUDOWĄ ODCINKA DROGI POWIATOWEJ NR 1349R BRZEZINY – JASZCZUROWA – STĘPINA W M. JASZCZUROWA W KM 4+450 – 5+129” - etap I.

Całkowita wartość I etapu inwestycji tj. roboty budowlane, nadzór inwestorski, dokumentacja techniczna, uzgodnienia itp. wyniosła ponad 3,5 mln zł. Zadanie było realizowane przy finansowym udziale środków BUDŻETU PAŃSTWA na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem skutków ruchów osuwiskowych ziemi w wysokości 2.520,579,- zł. Pozostałe środki to udział własny Powiatu Strzyżowskiego. Roboty realizowane były w okresie od 21.05.2021 r. do 25.11.2021 r. przez firmę REMOST Sp. z o.o. z Dębicy.

Planowana jest realizacja kolejnych etapów tego zadania w latach następnych.

[Inf. i fot. PZD Strzyżów, opr. W. Plezia]