Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Zakończono prace przy przebudowie drogi powiatowej w Czudcu

wydrukuj
Zakończono prace przy przebudowie drogi powiatowej w Czudcu

Zakończyły się roboty budowlane związane z „Przebudową drogi powiatowej nr 1914 R Czudec przez rynek w km 0+645 – 0+930, w km 1+110 – 1+400, i w km 2+530 – 2+900 w m. Czudec” realizowane przy finansowym wsparciu Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na podstawie umowy nr RFRD-P5/C/2023 z dnia 13.10.2023r. zawartej pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Powiatem Strzyżowskim.

Wykonawcą robót była firma budowlana Transbud Czudec Musiałek Dariusz, 38-120 Czudec, ul. Cicha 31. Całkowita wartość zadania wynosi 496.804,94 zł, z czego przyznana pomoc finansowa w ramach RFRD to 352.000 zł

Pozyskane środki finansowe pozwoliły na poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu poprzez kompleksową przebudowę odcinków chodnika dla pieszych w Czudcu wraz z zatokami autobusowymi oraz wykonano doświetlenie dwóch przejść dla pieszych aktywnymi znakami D-6.

[Inf. A. Wójcik, PZD Strzyżów, opr. W. Plezia]