Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Zakończono przebudowę drogi powiatowej Wysoka Strzyżowska - Żarnowa i bliska zakończenia jest przebudowa drogi Cieszyna - Kamienica

wydrukuj
Zakończono przebudowę drogi powiatowej Wysoka Strzyżowska - Żarnowa i bliska zakończenia jest przebudowa drogi Cieszyna - Kamienica

Zakończyły się roboty budowlane w ramach zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1928R Wysoka Strzyżowska - Gbiska - Strzyżów - Żarnowa w km 3+115 – 3+345 wraz z poprawą warunków bezpieczeństwa pieszych”. Trwają prace budowlane przy przebudowie drogi powiatowej nr 1320 R Cieszyna – Huta Gogołowska – Kamienica w km 3+760 – 4+725 wraz z poprawą warunków bezpieczeństwa pieszych” w miejscowości Stępina. Oba zadania prowadzone są w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

10 lipca br. wykonawca zgłosił do odbioru końcowego przebudowę drogi powiatowej nr 1928R Wysoka Strzyżowska. 15 lipca 2020 r. komisja po oględzinach w terenie dokonała odbioru końcowego wykonanych robót i drogę przekazano do użytku. Przypomnijmy, że zakres prac na tej drodze obejmował wykonanie odcinka chodnika w miejscowości Strzyżów, ul. Południowa na długości 230 mb z elementami odwodnienia, umocnienie skarp elementami prefabrykowanymi, roboty w zakresie podbudowy i nawierzchni drogi w miejscu prowadzonych robót, wykonanie robót wykończeniowych. Wartość całkowita zadania to 233.048,76 zł. Partnerem Powiatu przy tym zadaniu była Gmina Strzyżów (47.524 zł). Koszt zadania dofinansowany z budżetu państwa: 138.000 zł.

Natomiast trwają prace budowlane w ramach zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1320 R Cieszyna – Huta Gogołowska – Kamienica w km 3+760 – 4+725 wraz z poprawą warunków bezpieczeństwa pieszych” w miejscowości Stępina. Wykonawca robót kończy roboty ziemne i rozbiórkowe i jest na ostatnim etapie wykonania elementów odwodnienia pod planowany chodnik. Rozpoczął jednocześnie układanie krawężników drogowych i obrzeży oraz przystąpił do wykonywania podbudowy zasadniczej pod konstrukcję chodnika. Sprzyjające warunki pogodowe pozwalają na szybki postęp robót i ich zakończenie w planowanym terminie we wrześniu br.

[inf. i fot. PZD Strzyżów, opr. W. Plezia]