Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Związek Powiatów Polskich o trudnej sytuacji w finansowaniu oświaty i ochrony zdrowia

wydrukuj
Związek Powiatów Polskich o trudnej sytuacji w finansowaniu oświaty i ochrony zdrowia

Podczas obrad Zarządu Związku Powiatów Polskich, jakie miały miejsce 6 grudnia br. w Nowym Sączu szczegółowo omówione zostały kwestie związane z coraz trudniejszą sytuacją finansową w jakiej znalazły się obecnie jednostki samorządu terytorialnego, w tym w sposób szczególny poruszone zostały kwestie finansowania oświaty oraz sektora ochrony zdrowia.

ZPP w ramach swojej codziennej pracy wykonuje szereg różnego rodzaju działań mających na celu doprowadzanie do takich zmian w prawie, aby minimalizować lub neutralizować niebezpieczne zapędy legislacyjne. Udaje nam się to w wielu przypadkach. Dobrym przykładem jest chociażby fakt, że dzięki interwencji przedstawiciela ZPP Zespół ds. Systemu Finansów Publicznych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego przy uzgadnianiu propozycji podziału rezerwy subwencji ogólnej (rezerwy określonej w art. 36 ust. 4 pkt 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialne) zwiększył o połowę kwotę przeznaczoną dla jednostek poziomu powiatowego. Dzięki temu jeszcze w tym roku do powiatów, które otrzymują dotację na realizację bieżących zadań własnych z zakresu domów pomocy społecznej, trafi łącznie nie 50 mln zł, a 75 mln zł. Takich sytuacji w skali każdego roku jest wiele.  Niemniej jednak sytuacja finansowa samorządów terytorialnych i jednostek od nich zależnych staje się trudna, a wiedza o tym nie jest wystarczająco powszechna w środowisku samorządowym.

Poniżej prezentujemy prezentacje oraz raporty, które w sposób szczegółowy przedstawiają obecną sytuację. Dzięki tym materiałom radni i podatnicy będą mogli mieć komplementarną wiedzę o sytuacji, w jakiej znajdują się jednostki samorządu terytorialnego, a przez co będą mogli podejmować racjonalne decyzje w ramach sprawowanego mandatu.

[inf. ZPP, opr. W. Plezia]