Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Czas Matur 2021

wydrukuj
Czas Matur 2021

W szkołach prowadzonych przez Powiat Strzyżowski do egzaminu maturalnego w bieżącym roku szkolnym przystąpi łącznie 173 osoby, w tym 67 absolwentów liceum ogólnokształcącego i 106 absolwentów technikum.

W tym roku szkolnym egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w sesji zimowej zdawało 127 uczniów klas IV technikum, a w sesji letniej do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie zamierza podejść 120 uczniów technikum i 41 uczniów branżowej szkoły I stopnia.

W Technikum zgodnie z podstawą kształcenia w zawodzie zostały wyodrębnione dwie kwalifikacje, które uczniowie zdają zgodnie z ramowym planem nauczania:

- pierwsza kwalifikacja – na koniec klasy 3 - sesja letnia czerwiec/lipiec,

- druga kwalifikacja - na koniec pierwszego semestru klasy 4 - sesja zimowa styczeń/luty.

Dla Branżowej Szkoły I stopnia zgodnie z podstawą kształcenia w zawodzie została wyodrębniona 1 kwalifikacja, którą uczniowie zdają na koniec klasy 3.

[inf. Wydział ES Starostwa, opr. W. Plezia]