Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

I sesja Rady Powiatu Strzyżowskiego VII kadencji

wydrukuj
I sesja Rady Powiatu Strzyżowskiego VII kadencji

6 maja 2024 r. w Starostwie Powiatowym w Strzyżowie odbyła I sesja VII kadencji Rady Powiatu Strzyżowskiego. Wybrano Prezydium Rady oraz nowy Zarząd Powiatu ze Starostą i Wicestarostą na czele.

Inauguracyjną sesję VII kadencji Rady otworzył radny senior Marian Złotek od powitania i gratulacji dla nowo wybranych radnych, powitał publiczność oraz uczestniczącą w sesji burmistrz elekt Agatę Gadziałę wraz z przewidzianą na zastępcę burmistrza Ewę Szelę. W swoim krótkim wystąpieniu, korzystając z prawa najstarszego radnego, powiedział m.in. że będąc już od ponad 20 lat radnym Rady Powiatu cieszy się z pozytywnych zmian i rozwoju powiatu, ale także o tym, iż czekają nas nowe wyzwania i ciężka praca. Ponadto – stwierdził – że gratulując obecnym radnym musi powiedzieć o kandydatach, którzy nie otrzymali mandatu, ale „nas pięknie motywowali, mieli dobry program, z którego powinniśmy korzystać w tej kadencji”.

Następnie radny senior przedstawił porządek obrad zaproponowany przez Komisarza Wyborczego oraz stwierdził obecność wszystkich 17 radnych, co stanowiło kworum do podejmowania prawomocnych uchwał. W tej części obrad nastąpiło ślubowanie, które po złożeniu go przez każdego radnego upoważnia do sprawowania mandatu.

Po wyborze i ukonstytuowaniu się trzyosobowej komisji skrutacyjnej złożonej z radnych: Marek Armata, Dorota Wojtaszek (przewodnicząca), Jan Wojtaszek w głosowaniu tajnym dokonano wyboru przewodniczącego Rady, którym został Tomasz Wójtowicz. Następnie dokonano wyboru dwóch zastępców przewodniczącego Rady: Piotra Szopę i Mariana Złotka.

Na I sesji wybrano także Starostę Strzyżowskiego, którym został Robert Godek oraz Wicestarostę Zbigniewa Koraba. Dokonano także wyboru członków Zarządu Powiatu którymi zostali: Stanisław Gierlak, Zofia Strzępek oraz Agnieszka Żurawska.

Po wyborach nowym władzom złożył gratulacje dotychczasowy Wicestarosta Strzyżowski Tomasz Garncarski a na zakończenie obrad głos zabrał Starosta Robert Godek. Powiedział m.in. że I sesja wraz z wyborem nowych władz powiatowych kończą kampanię wyborczą, która była wyczerpująca i trudna, ale była też początkiem tego wszystkiego, co chcielibyśmy zrealizować na rzecz mieszkańców powiatu strzyżowskiego.

Po zakończonych obradach radni i zaproszeni goście uczestniczyli w uroczystej Mszy św. o Opiekę Bożą dla nowych władz samorządowych w powiecie strzyżowskim w strzyżowskiej Farze.

Na zdjęciu od lewej: Tomasz Wójtowicz – przewodniczący Rady Powiatu Strzyżowskiego VII kadencji, Piotr Szopa i Marian Złotek – wiceprzewodniczący Rady Powiatu oraz Robert Godek – Starosta Strzyżowski. Fot. R. Godek

Inf. W. Plezia. fot. R. Godek, W. Plezia