Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Dofinansowanie w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”

wydrukuj
Dofinansowanie w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”

W dniu 10 maja 2022 r. Powiat Strzyżowski podpisał umowę o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetowych z przeznaczeniem na realizację Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” w roku 2022.

W ramach programu wsparciem zostaną objęte: Przedszkole Nr 3 Specjalne w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Strzyżowie, Szkoła Podstawowa Nr 2 Specjalna w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym we Frysztaku, Technikum w Zespole Szkół Technicznych w Strzyżowie oraz Branżowa Szkoła I Stopnia w Zespole Szkół w Czudcu.

Otrzymane środki finansowe w ramach Priorytetu 3 zostaną przeznaczone na zakup nowości wydawniczych i wyposażenia do bibliotek szkolnych, sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz na realizację działań promujących czytelnictwo.

Wartość realizacji zadania to 25 625 zł, w tym dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 20 500 zł oraz wkład własny powiatu w kwocie 5 125 zł.

[oprac. Wydział Edukacji i Spraw Społecznych]