Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Konkurs o Nagrodę Marszałka Województwa Podkarpackiego "NGO Wysokich Lotów"

wydrukuj
Konkurs o Nagrodę Marszałka Województwa Podkarpackiego "NGO Wysokich Lotów"

Uprzejmie informujemy, iż Uchwałą nr 584/12453/24 z dnia 2 kwietnia 2024 r., Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłosił nabór do konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Podkarpackiego "NGO Wysokich Lotów" dla najlepszych organizacji działających na terenie województwa podkarpackiego.

Nagroda "NGO Wysokich Lotów" służy podkreśleniu potencjału regionalnych organizacji pozarządowych poprzez wyłonienie najlepszych inicjatyw realizowanych przez podmioty trzeciego sektora w województwie podkarpackim. Ideą konkursu jest dotarcie do małych organizacji, opierających się przede wszystkim na wolontariacie, których działania mogą być realizowane także przez inne podmioty pozarządowe na zasadzie "dobrych praktyk".

Ponadto konkurs ma na celu wspieranie współpracy samorządu województwa z podmiotami trzeciego sektora jak również służy podkreśleniu roli NGO w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Nagrody przyznawane będą w pięciu kategoriach:

1. Polityka społeczna, zdrowie oraz działalność pomocowa;

2. Kultura i tożsamość narodowa;

3. Nauka, edukacja, środowisko;

4. Gospodarka, rynek pracy oraz zrównoważony rozwój;

5. Sport, turystyka, rekreacja.

Zgłoszenia do konkursu należy przesyłać na załączonym formularzu w terminie do dnia 9 maja 2024 roku.

Więcej informacji, regulamin i formularz wniosku na stronie: Portal Samorządu Województwa Podkarpackiego - Konkurs o Nagrodę Marszałka Województwa Podkarpackiego "NGO Wysokich Lotów"

Inf. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.