Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Kwalifikacja wojskowa 2023

wydrukuj
Kwalifikacja wojskowa 2023

W dniu 17 kwietnia 2023 r. rozpoczyna się kwalifikacja wojskowa na terenie województwa podkarpackiego. W Polsce przed komisjami lekarskimi ma stanąć około 230 tys. osób. Termin kwalifikacji wojskowej ustalono na 66 dni roboczych (bez 2 maja - po święcie pracy i 9 czerwca - po Bożym Ciele). Powiatowa Komisja Lekarska w Strzyżowie będzie jedną z około 390 powiatowych komisji w Polsce.

Na kwalifikację stawią się mężczyźni, którzy w danym roku kalendarzowym kończą 19 lat (w tym roku będą to więc wszyscy mężczyźni urodzeni w 2004 roku); mężczyźni urodzeni w latach 1999-2003, którzy do tej pory nie wzięli udziału w kwalifikacji wojskowej i w związku z tym nie posiadają orzeczonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej; wszyscy, którzy w latach 2021-2022 zostali uznani za czasowo niezdolni do służby wojskowej, a termin ich „niezdolności” kończy się przed upływem terminu tegorocznej kwalifikacji – kwalifikacja przedłuży ich niezdolność lub podniesie kategorię z powodu poprawy stanu zdrowia; wszyscy, którzy w latach 2021-2022 zostali uznani za czasowo niezdolni do służby wojskowej, a termin ich „niezdolności” kończy się po upływie terminu tegorocznej kwalifikacji – jeśli wystąpili z takim wnioskiem (jednym słowem wszyscy ci, którzy chcą odbyć służbę wojskową, a stan ich zdrowia na tyle się poprawił, że mogą się ubiegać o zmianę kategorii wojskowej); kobiety urodzone w latach 1999-2004, które w roku szkolnym lub akademickim 2022/2023 kończą studia wyższe lub naukę w szkołach policealnych na kierunkach przydatnych Siłom Zbrojnym RP, np. medycznych, weterynaryjnych, psychologicznych, ratownictwa medycznego; wszyscy, którzy zainteresowani są służbą wojskową w wieku 18-60 lat.

[Inf. insp. E. Pieczek, opr. W. Plezia]