Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Nagrody dla nauczycieli

wydrukuj
Nagrody dla nauczycieli

12 października 2021 r. z okazji Dnia Edukacji Narodowej (14 października) w Starostwie Powiatowym w Strzyżowie miało miejsce spotkanie z nauczycielami i dyrektorami szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Strzyżowski. Zostały wręczone Nagrody Starosty Strzyżowskiego za osiągnięcia w pracy dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej.

Nagrody otrzymali. Z Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie: Mirosław Czarnik, Marta Gliwska-Rybczyk, Kazimiera Ossowska; Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie:

Anna Giera, Zofia Głowacka, Adam Witek; Centrum Kształcenia Zawodowego w Dobrzechowie: Jan Błądziński, Jan Sopel: Magdalena Farej z Zespołu Szkół w Czudcu; Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Frysztaku: Maria Pająk, Małgorzata Papuga, Agata Wyciślak; Paweł Pufki ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Strzyżowie; Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Strzyżowie Krystyna Barć–Dudek, Urszula Drąg.

Nagrodzeni otrzymali pamiątkowe dyplomy wraz z gratulacjami oraz życzeniami dalszych sukcesów zawodowych z rąk Tomasza Garncarskiego – wicestarosty strzyżowskiego oraz Małgorzaty Skalskiej-Nierody – przewodniczącej Rady Powiatu Strzyżowskiego.

Należy dodać, że 13 października 2021 r. w sali kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie z rąk podkarpackiego kuratora oświaty- Małgorzaty Rauch Nagrodą Podkarpackiego Kuratora Oświaty została wyróżniona Beata Potwora – dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Strzyżowie (na zdjęciu z prawej).

Również 13 października br. wicedyrektor Zespołu Szkół w Czudcu Monika Tarczyńska-Obrocka otrzymała Medal Komisji Edukacji Narodowej a 15 października Lidia Bytnar - nauczyciel Zespołu Szkół w Czudcu otrzymała Złoty Medal za Długoletnią Służbę. Tego samego dnia podczas wojewódzkiej uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej podkarpaccy nauczyciele zostali wyróżnieni odznaczeniami państwowymi i resortowymi. Złoty Medal za Długoletnią Służbę otrzymali Agata Wyciślak – dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Frysztaku oraz Jan Sopel – dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego w Dobrzechowie. W wydarzeniu wzięła udział Jolanta Sawicka – wicewojewoda podkarpacki.

 

Wszystkim nagrodzonym nauczycielom serdecznie gratulujemy.

[inf. ES Starostwa w Strzyżowie, fot. Arch. Prywatne, opr. W. Plezia]