Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Otwarty konkurs ofert pn. „Organizacja gry miejskiej „Przygoda z Tatą”

wydrukuj
Otwarty konkurs ofert pn. „Organizacja gry miejskiej „Przygoda z Tatą”

Pełnomocnik Wojewody Podkarpackiego ds. Społeczeństwa Obywatelskiego w piśmie do samorządu powiatowego w Strzyżowie poinformowała o ogłoszeniu przez Panią Minister Rodziny i Polityki Społecznej otwartego konkursu ofert pn. „Organizacja gry miejskiej „Przygoda z Tatą” w ramach programu „Ojcostwo – Przygoda życia”. Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 pkt 1–4 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

W ramach konkursu można składać oferty na wsparcie finansowe projektów na organizację w dniu 19 czerwca 2022 r. gry miejskiej „Przygoda z Tatą” w 16 miastach właściwych ze względu na siedzibę Wojewody (po jednej grze miejskiej w każdym województwie). W ramach każdego z ww. miast zostanie wybrany tylko jeden, najlepszy projekt na organizację gry miejskiej. Organizacje pozarządowe i podmioty mogą składać oferty w ramach konkursu w terminie do 11 maja 2022 r.

Szczegółowe informacje na temat konkursu i jego warunków dostępne są na stronie Ministerstwa pod adresem:

[Oprac. Biuro Rady]