Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Podziękowania dla Dyrektora ZOZ w Strzyżowie.

wydrukuj
Podziękowania dla Dyrektora ZOZ w Strzyżowie.

9 września 2020 r. w Starostwie Powiatowym miało miejsce spotkanie z Panem Bolesławem Kazalskim dotychczasowym dyrektorem Zespołu Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie, który zrezygnował z pełnienia funkcji dyrektora. W spotkaniu wzięli udział m.in. przewodnicząca Rady Powiatu Strzyżowskiego Małgorzata Skalska-Nieroda i członkowie Zarządu Powiatu pod przewodnictwem starosty strzyżowskiego Bogdana Żybury.


Posiedzenie Zarządu Powiatu było okazją do złożenia podziękowań i życzeń sprawującemu przez prawie 10 lat funkcję dyrektora ZOZ w Strzyżowie Panu Bolesławowi Kazalskiemu. Podziękowania za wiele lat owocnej współpracy z samorządem powiatowym w Strzyżowie, w tym za realizację zadań inwestycyjnych w Szpitalu Powiatowym złożyli w imieniu własnym, Zarządu Powiatu i Rady Powiatu Strzyżowskiego Przewodnicząca Rady Powiatu Małgorzata Skalska – Nieroda i starosta Bogdan Żybura. Ponadto gratulując dotychczasowych osiągnięć zawodowych życzyli przede wszystkim zdrowia, radości i szczęścia oraz spełnienia wszelkich marzeń i pomyślności w życiu.

opr. M. Gątarska
fot. G. Tomaszewski