Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Szkoły powiatowe z tytułami Brązowych Szkół 2023

wydrukuj
Szkoły powiatowe z tytułami Brązowych Szkół 2023

12 stycznia 2023 r. w Finale Ogólnopolskiego Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2023, LO w Strzyżowie oraz Technikum w ZST w Strzyżowie znalazły się w gronie najlepszych szkół Podkarpacia.

W 25. edycji Rankingu Liceów i Techników Perspektywy przeanalizowały wyniki 1360 liceów ogólnokształcących (spośród 2200 działających w kraju) i 1185 techników (spośród 1745), które spełniły kryterium wejścia do Rankingu, czyli maturę w maju 2022 r. zdawało w nich minimum 12 maturzystów, a wyniki średnie z języka polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo były nie niższe niż 0,75 średniej krajowej dla liceów/techników. Zasady rankingu ustaliła Kapituła. Ranking powstaje przede wszystkim z myślą o uczniach ostatnich klas szkół podstawowych, którzy za kilka miesięcy będą ostatecznie decydować, które liceum czy technikum wybiorą.

W Rankingu Liceów 2023 Strzyżowskie Liceum Ogólnokształcące zostało „Brązową Szkołą 2023” rankingu „Perspektyw", plasując się na 33. miejscu w województwie podkarpackim (na 75 sklasyfikowanych liceów) i na 636. miejscu w Polsce. A w Rankingu Techników 2023 Technikum w ZST w Strzyżowie zdobyło po raz kolejny tytuł „Brązowej Szkoły 2023” plasując się na 24. miejscu w województwie podkarpackim (na 69 sklasyfikowanych techników) i na 311. miejscu w Polsce. Zgodnie z zasadami przyjętymi przez Fundację Edukacyjną Perspektywy strzyżowskie LO i Technikum mają prawo do używania w 2023 r. i w latach następnych tytułu honorowego „Brązowej Szkoły 2023” wraz ze związanym z tym graficznym znakiem jakości: TYTUŁ „BRĄZOWEJ SZKOŁY 2023”.

Kryteria Rankingu Liceów 2023 to: sukcesy szkoły w olimpiadach (25%), wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (30%) oraz wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (45%). Podobne kryteria dla Techników: sukcesy szkoły w olimpiadach (20%), wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (20%), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (30%) oraz wyniki egzaminu zawodowego (30%). Osiągnięcie naszych szkół potwierdza wysoką jakość kształcenia oraz silną i trwałą pozycję na edukacyjnej mapie województwa. Sukces ten jest wynikiem wytrwałej pracy uczniów, nauczycieli oraz efektywnej współpracy z rodzicami, za co składamy serdeczne gratulacje i podziękowania. Serdecznie zapraszamy tegorocznych absolwentów szkół podstawowych do naszych szkół powiatowych.

https://2023.licea.perspektywy.pl/rankings/ranking-glowny-liceow

https://2023.licea.perspektywy.pl/rankings/ranking-podkarpacki

https://2023.technika.perspektywy.pl/rankings/ranking-glowny-technikow

https://2023.technika.perspektywy.pl/rankings/ranking-podkarpacki

Inf. Wydział ES Starostwa Powiatowego, opr. W. Plezia]