Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

VIII edycja konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Podkarpackiego –„NGO Wysokich Lotów”

wydrukuj
VIII edycja konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Podkarpackiego –„NGO Wysokich Lotów”

Zarząd Województwa ogłosił nabór do VIII edycji konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Podkarpackiego –„NGO Wysokich Lotów”. To nagroda dla najlepszych organizacji pozarządowych mających siedzibę i prowadzących działalności pożytku publicznego na terenie województwa podkarpackiego.

Konkurs ma na celu wspieranie współpracy samorządu województwa z podmiotami trzeciego sektora jak również służy podkreśleniu roli NGO w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Pomaga on dodatkowo kreować pozytywny wizerunek organizacji społecznych, podkreślać ich rolę w państwie.

Nagrody będą przyznawane w pięciu kategoriach:

I. Polityka społeczna, zdrowie oraz działalność pomocowa,
II. Kultura i tożsamość narodowa,
III. Nauka, edukacja, sport i środowisko,
IV. Społeczeństwo obywatelskie oraz zrównoważony rozwój,
V. Gospodarka, rynek pracy.

Termin składania wniosków upływa 15 czerwca 2023 r.

Zachęcamy organizacje z terenu powiatu strzyżowskiego do wzięcia udziału w konkursie

Więcej na stronie: https://www.podkarpackie.pl/index.php/ngo/aktualnosci/nagroda-marszalka-wojewodztwa-podkarpackiego-ngo-wysokich-lotow

[inf. Wydział ES SP w Strzyżowie, opr. W. Plezia]