Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Wręczono stypendia im. Jana Przecławczyka Dąbrowskiego

wydrukuj
Wręczono stypendia im. Jana Przecławczyka Dąbrowskiego

Na XLV sesji Rady Powiatu Strzyżowskiego zostały wręczone dyplomy za uzyskanie stypendiów naukowych z Powiatowego Funduszu Stypendialnego im. Jana Przecławczyka Dąbrowskiego w ramach Powiatowego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionej Młodzieży Szkół prowadzonych przez Powiat Strzyżowski. W tym roku Rada przyznała łącznie 165 stypendiów.

Stypendia z Powiatowego Funduszu Stypendialnego w obecnym kształcie są przyznawane w czterech kategoriach, a przy ich przyznawaniu brana jest pod uwagę tylko średnia ocen i szczególne osiągnięcia na olimpiadach i konkursach. W kategorii I to absolwenci szkół podstawowych, którzy ukończyli szkołę ze średnią co najmniej 4,75 i wybrali do dalszego kształcenia szkoły prowadzone przez Powiat Strzyżowski. W tej kategorii stypendium otrzymało 102 osoby. W kategorii II to uczniowie szkół prowadzonych przez Powiat Strzyżowski, którzy na świadectwie z poprzedniego roku szkolnego uzyskali średnią ocen co najmniej 4,75. W tej kategorii przyznano stypendia 44 osobom.

W kategorii IV to uczniowie klas programowo najwyższych szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Strzyżowski, którzy zamierzają kontynuować naukę na studiach wyższych systemem dziennym a na świadectwie ukończenia szkoły osiągnęli średnią co najmniej 4,75. W tej kategorii przyznano 19 stypendiów.

Łącznie w roku szkolnym 2022/2023 przyznano 165 stypendiów. W kategorii I stypendysta otrzyma 1.000 zł w ciągu roku szkolnego, czyli po 100 zł miesięcznie; w kategorii II stypendysta otrzyma 1.500 zł w ciągu roku szkolnego, czyli po 150 zł miesięcznie, natomiast w kategorii IV - 500 zł jednorazowo. Łączna kwota stypendiów przyznana przez Powiat Strzyżowski na rok szkolny 2022/2023 to 177.500 zł.

Na XLV sesji Rady Powiatu Strzyżowskiego w dniu 28.09.2022 r. zostały wręczone dyplomy za uzyskanie stypendiów naukowych dla uczniów i absolwentów, które odebrali dyrektorzy poszczególnych szkół, którzy następnie przekażą je stypendystom w swoich szkołach. Przewodnicząca Rady Małgorzata Skalska-Nieroda wręczyła dyplomy dla stypendystów, które odebrał dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie Mirosław Czarnik. Dyplomy stypendystom z Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie wręczył na ręce dyrektora szkoły Adama Witka starosta strzyżowski Bogdan Żybura a dyplomy stypendystów Zespołu Szkół w Czudcu z rąk wicestarosty Tomasza Garncarskiego odebrał dyrektor Ryszard Wacko. Dyplomy dla stypendystów z kategorii IV, czyli absolwentów szkół zostaną przesłane pocztą na adres wskazany we wniosku

W imieniu stypendystów, ale przede wszystkim dyrektorów i nauczycieli szkół prowadzonych przez Powiat Strzyżowski głos zabrał dyrektor LO w Strzyżowie Mirosław Czarnik, który dziękując za ufundowane stypendia dla uczniów i absolwentów podkreślił także ich wartość socjalną i motywującą do dalszego rozwoju oraz doskonalenia wiedzy i umiejętności.

[inf. Wydział ES Starostwa w Strzyżowie, fot. i opr. W. Plezia]