Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Kościół p.w. św. Mikołaja w Połomi

wydrukuj
Kościół p.w. św. Mikołaja w Połomi

Kościół pw. św. Mikołaja w Połomi - ufundowany został przez dziedzica Połomi, Kaspra Dunina - Przystalowskiego w 1577 r. Zbudowany został z kamienia ciosanego w stylu gotyckim. W 1614 r. - staraniem Marcjanny z Daniłowiczów Koniecpolskiej, pułkownikowej królewskiej - od południa dobudowano kruchtę. Późniejsze lata to ciągłe restaurowanie, m.in. po pożarze, który wybuchł 1769 r. Wnętrze kościoła pełne jest zabytków wpisanych do rejestrów zabytków kultury narodowej. Na szczególną uwagę zasługuje późnogotycki tryptyk, będący prawdopodobnie kopią starszego obrazu ołtarzowego. Jak głosi legenda, pierwotny tryptyk został ok. 1411 r. ufundowany przez króla Władysława Jagiełło, który podążając na łowy w stronę Lwowa, zatrzymywał się w małym, drewniany kościółku w Połomi, który nie przetrwał do dziś. Obecny tryptyk „Sacra Conversazione", przedstawiający patrona świątyni św. Mikołaja oraz sceny z jego żywota, datowany jest na początek XVI stulecia. Ten przepiękny średniowieczny ołtarz (do lat 40. XVII stulecia znajdujący się w głównym ołtarzu świątyni) zdradza związki z tzw. tryptykiem św. Barbary z Bardijowa z II poł. XV wieku. Ponadto we wnętrzu podziwiać można m.in.: gotycką chrzcielnicę z końca XV wieku, kamienne portale pomiędzy prezbiterium a zakrystią z drzwiami z blachy z 1644 r., zaopatrzone w oryginalny zamek wykonany przez cech strzyżowskich kowali, ołtarz główny z pierwszej poł. XVIII wieku z obrazem „Męczeństwo św. Sebastiana", a drugiej połowy XVIII wieku ambonę rokokową. Zdjęcie: Agnieszka Zielińska.