Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Zespół dworsko - parkowy w Czudcu

wydrukuj
Zespół dworsko - parkowy w Czudcu

Zespół dworsko - parkowy w Czudcu - w jego skład wchodzą m.in.: lamus tzw. Skarbiec (ok. poł. XVI w.), dwór (1. ćw. XVIII w., lodownia (XIX/XX w.), dwie bramy wjazdowe (1 poł. XIX w.) oraz park krajobrazowy (XVIII w.). Skarbiec (początkowo dwór obronny) to piętrowa budowla zbudowana na planie kwadratu z czterospadowym dachem pokrytym dachówką i elewacjami z szeregiem okien. Najciekawszą pozostałością architektury renesansowej w tym dworze są malowane deski stropowe piętra, przedstawiające typowe dla tamtych czasów kompozycje ornamentalne. W XVIII wieku rodzina Grabińskich wybudowała nowy dwór, a dotychczasowa rezydencja zaczęła pełnić funkcję lamusa. XVIII w. dwór to obiekt murowany, ceglano-kamienny, parterowy wzbogacony w XIX w. o piętrowe, neorenesansowe skrzydło. Przy dziedzińcu usytuowany jest też budynek dawnych stajni, obiekt murowany z kamienia na planie prostokąta. W południowo - zachodniej części zespołu rozciąga się park krajobrazowy ze stawem. Występują w nim zarówno drzewa krajowe, jak i egzotyczne, w tym m.in. tulipanowce, platany. Do parku prowadzą dwie bramy wjazdowe, mające kształt słupów zwieńczonych kulami. Obecnie w dworze mieści się Zespół Szkół w Czudcu. Zdjęcie: Krzysztof Szaro.