Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Inwestycje i projekty

Przebudowa drogi powiatowej nr 1413R Niebylec-Blizianka-Sołonka w miejscowości Blizianka wraz z przebudową przepustów

Przebudowa drogi powiatowej nr 1409R Zwięczyca-Niechobrz-Czudec w miejscowościach Czudec i Przedmieście Czudeckie

Przebudowa drogi powiatowej nr 1350R Różanka-Grodzisko w miejscowości Różanka

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii w Strzyżowie

System Geoinformacyjny Powiatu Strzyżowskiego – narzędzie wsparcia kluczowych e-usług dla mieszkańców i administracji

Rozbudowa budynku Powiatowej Przychodni Zdrowia w Strzyżowie na potrzeby rehabilitacji

Przebudowa drogi powiatowej nr 1915R Pstrągowa-Nowa Wieś wraz z poprawą warunków bezpieczeństwa pieszych

Zabezpieczenie i stabilizacja osuwiska wraz z odbudową odcinka drogi powiatowej nr 1930R Żarnowa-Glinik Zaborowski w miejscowości Żarnowa

Przebudowa drogi powiatowej nr 1931R Żarnowa-Niebylec w miejscowościach Gwoździanka i Niebylec wraz z przebudową mostu w Niebylcu

Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1926R Kożuchów-Markuszowa-Oparówka-Wysoka Strzyżowska wraz z poprawą bezpieczeństwa pieszych

Przebudowa mostów w ciągu drogi powiatowej nr 1320R Cieszyna-Stępina-Huta Gogołowska wraz z dojazdami

Likwidacja i zabezpieczenie osuwiska przy drodze powiatowej nr 1933R Wysoka Strzyżowska-Bonarówka-Żyznów

Polepszenie warunków życia mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Gliniku Dolnym

Budowa pawilonu dydaktyczno-rewalidacyjnego w SOSW we Frysztaku

Zagospodarowanie zespołu parkowo-dworskiego i folwarcznego w Wiśniowej na potrzeby kulturowe i turystyczne