Nasza społeczność

Zajęcia klubowe w WTZ

DODANO

Nasza społeczność

Życzenia dla nauczycieli i pracowników oświaty

DODANO

Nasza społeczność

Wręczono stypendia im. Jana Przecławczyka Dąbrowskiego

DODANO

Nasza społeczność

Tadeusz Lutak Honorowym Obywatelem Powiatu Strzyżowskiego

DODANO

Nasza społeczność

Mianowani nauczyciele złożyli ślubowanie

DODANO

Nasza społeczność

Stypendium dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim

DODANO

Nasza społeczność

Zarząd Powiatu Strzyżowskiego z wotum zaufania i absolutorium za 2021 r.

DODANO

Nasza społeczność

50 lat Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Strzyżowie

DODANO

Nasza społeczność

Kary za brak zgłoszenia nabycia lub zbycia pojazdów

DODANO

Nasza społeczność

Powiatowy konkurs wiedzy prawnej – ogłoszenie wyników

DODANO

Nasza społeczność

Dofinansowanie w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”

DODANO

Nasza społeczność

Otwarty konkurs ofert pn. „Organizacja gry miejskiej „Przygoda z Tatą”

DODANO

Nasza społeczność

Powiatowy konkurs z wiedzy prawnej.

DODANO

Nasza społeczność

POWIATOWO-GMINNE OBCHODY SWIĘTA KONSTYTUCJI 3 MAJA 2022.

DODANO

Nasza społeczność

„Bezpieczna Kultura dla Młodych”

DODANO

Nasza społeczność

Srebrna Szkoła dla LO i Brązowa dla ZST w Strzyżowie

DODANO

Nasza społeczność

Wykład dla słuchaczy Strzyżowskiego Uniwersytetu III Wieku

DODANO

Nasza społeczność

Powiatowy konkurs z wiedzy prawnej – Powiatu Strzyżowskiego

DODANO

Powrót