Ogólne

Tłumacz języka migowego on-line oraz pętle indukcyjne w Starostwie Powiatowym oraz w Powiatowym Urzę...

DODANO

Ogólne

Program wyrównywania różnic między regionami III

DODANO

Ogólne

Podpisano umowę na modernizację dróg w powiecie strzyżowskim

DODANO

Ogólne

Budżet Powiatu Strzyżowskiego na 2023 r. przyjęty jednogłośnie

DODANO

Ogólne

Nieodpłatna pomoc prawna w powiecie strzyżowskim

DODANO

Ogólne

Ruszył nabór organizacji kandydujących do składu Komitetu Monitorującego programu regionalnego Fundu...

DODANO

Ogólne

Strefa wolna od ASF

DODANO

Ogólne

Wyrazy współczucia po śmierci Ś.P. Jacka Boho

DODANO

Ogólne

Nagrody Starosty Strzyżowskiego za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiek...

DODANO

Ogólne

Wirtualna strzelnica w powiecie strzyżowskim

DODANO

Ogólne

Powiatowe Święto Plonów i 20. rocznica koronacji Matki Bożej Łaskawej w Czudcu

DODANO

Ogólne

Wyrazy współczucia dla Pani Sekretarz po śmierci Męża Grzegorza

DODANO

Ogólne

Zmarł wieloletni Prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc

DODANO

Ogólne

Przewóz osób w ramach Publicznego Transportu Zbiorowego

DODANO

Ogólne

31. Rajd Rzeszowski

DODANO

Ogólne

Podziękowanie dla Bogdana Florka

DODANO

Ogólne

Publiczny Transport Zbiorowy

DODANO

Ogólne

ZAPRASZAMY DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH POWIATU STRZYŻOWSKIEGO

DODANO

Powrót